Η εμπειρία της εταιρείας μας στον τομέα των μεταφορών έχει σαν αποτέλεσμα να καθιερωθεί στο χώρο και να αποκτήσει απαιτητικό πελατολόγιο.

Οδικές μεταφορές

Η εταιρεία μας διαθέτει οργανωμένο τμήμα οδικών μεταφορών στο τμήμα Τουρκία – Ελλάδα & Ελλάδα – Τουρκία.

Ιδιόκτητος στόλος

Ο εταιρικός στόλος αποτελείται από 70  ιδιόκτητα φορτηγά νέας τεχνολογίας και καλύπτουν τις προδιαγραφές EURO 5.

Εξειδικευμένο προσωπικό

Το προσωπικό μας στελεχώνεται και από τουρκόφωνους  οι οποίοι μπορούν να σας διευκολύνουν στη συνεννόηση με τους προμηθευτές σας.

Διαδικασίες εισαγωγών - εξαγωγών

Το προσωπικό της εταιρείας μας μπορεί να σας βοηθήσει όσον αφορά τη διαδικασία εισαγωγών – εξαγωγών.

Θαλάσσιες μεταφορές

Διαθέτουμε τμήμα θαλάσσιων μεταφορών αποτελούμενο από στελέχη με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο για FCL & LCL φορτώσεις από χώρες της Άπω Ανατολής.

Εκτελωνισμοί εμπορευμάτων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εκτελωνισμούς εμπορευμάτων.

Αποθηκεύσεις

Προσφέρουμε υπηρεσίες αποθήκευσης εμπορευμάτων καθώς διαθέτουμε αποθηκευτικούς χώρους στην Κωνσταντινούπολη, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίοι πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας , παρακολουθούνται  με κάμερες και φυλάσσονται επί 24ώρου βάσεως.

Εσωτερικές μεταφορές

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες εσωτερικής μεταφοράς σε ανταγωνιστικές τιμές με ιδιόκτητα φορτηγά για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σας. Το έμπειρο προσωπικό μας θα σας προτείνει την πλέον συμφέρουσα λύση για τις μεταφορές σας πάντα σε συνάρτηση με τις ανάγκες σας μειώνοντας στο ελάχιστο το μεταφορικό κόστος.

Τελωνειακές διατυπώσεις

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει την πλήρη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων για εισαγωγές, εξαγωγές και την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τον εκτελωνισμό.

Ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων

Αναλαμβάνουμε την ασφάλιση των εμπορευμάτων σας.